Πολιτική Επιστροφών / Ακυρώσεων

Με δεδομένο ότι η εταιρία HOTELGNOSIS O.E. παρέχει αποκλειστικά online υπηρεσίες, δεν τίθεται θέμα μη παραλαβής ή ελαττωματικότητας.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Κατ’ εφαρμογή της διάταξης του αρ. 3ιβ του Ν. 2251/1994 και τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει κατά την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου. Το δικαίωμα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί εφόσον έχει ήδη παρασχεθεί οποιοδήποτε μέρος της παρεχόμενης υπηρεσίας και έχει με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο πραγματοποιηθεί πράξη πρόσβασης στο σεμινάριο.

Επιστροφή χρημάτων

Επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας χρήσης της υπηρεσίας ή του προς παρακολούθηση σεμιναρίου με υπαιτιότητα της HOTELGNOSIS O.E. , και αδυναμίας επιδιόρθωσης του προβλήματος εντός δέκα πέντε (15) ημερών. Επιστροφές χρημάτων γίνονται εντός επτά (7) ημερών από την ημέρα της διαπίστωσης της αδυναμίας επιδιόρθωσης του προβλήματος. Με το πέρας του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων από μέρος της εταιρίας.

0
    0
    Το Καλάθι Σας
    Το Καλάθι Σας Είναι Άδειο. Εαν έχετε προσθέσει κάποιο μάθημα και δεν εμφανίζεται, κάντε refresh στη σελίδα.Επιστροφή στα Μαθήματα